Historia

Seuran perustaminen:

Perustava kokous: Kokouskutsu lähetettiin kaikille asiasta kiinnostuneille eri puolille maakuntaa helmikuussa 1992. Perustamiskokous pidettiin 3.päivänä huhtikuuta 1992. Kokouksen aloitus oli arvovaltainen. Maakunnasta oli saapunut 76 henkilöä perustamaan hoitotieteellisen tutkimuksen käyttöä edistävää seuraa. Professori Marita Paunonen piti asiantuntijaesitelmän aiheesta Mitä hoitaja tarvitsee kehittääkseen työtänsä. Luennoitsija lähestyi teemaa potilaan ja omaisen, hoitajan sekä työyhteisön näkökulmasta. 

Perustavan kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaija Manninen ja sihteeriksi Tyyne Ranta. Seura sai ensimmäisessä kokouksessa nimekseen Hoitotyön kehittämisseura ry. Seuran perustaminen päätettiin viedä yhdistysrekisteriin. Työryhmän valmistelemista säännöistä keskusteltiin ja ne pienin muutoksin myös hyväksyttiin. Päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi 100 mk/ vuosi, valittiin seuran puheenjohtaja, hallitus ja tilintarkastajat. Hallitukseen valitut henkilöt allekirjoittivat seuran perustamisasiakirjan. Hallituksen järjestäytymiskokous päätettiin pitää huhtikuussa. Ensimmäisen jäsenillan järjestämistä toivottiin vielä ennen kesälomia. Päätettiin , että THL Merja Kuuppelomäki alustaa silloin aiheesta Missä vaiheessa ollaan hoitotyön kehittämisessä?

1992 - 1993 Kaija Manninen (pj) ja Tyyne Ranta (siht.)

1994 - 1995 Sinikka Autere (pj) ja Lasse Latvamäki (siht.)

1996 - 1997 Kaija Manninen (pj) ja Maija Finnilä (siht.)

1998 - 1999 Merja Kuuppelomäki (pj) ja Maija Finnilä (siht. 1998), 
                  Elina Kalliovalkama (siht.1999)

2000 - 2001 Paula Risikko (pj) ja Marjatta Kurunsaari (siht.)

2002 - 2003 Paula Risikko (pj) ja Katariina Saarela (siht.)

2004 - 2005 Helli Kitinoja (pj) ja Katariina Saarela (siht.)

2005 - 2006 Helli Kitinoja (pj) ja Katariina Saarela (siht.)

2006 - 2007 Helli Kitinoja (pj 2006), Helinä Mesiäislehto-Soukka (pj 2007)  ja Johanna Viitaniemi (siht.)

2007 - 2014 Helinä Mesiäislehto-Soukka (pj) ja Johanna Viitaniemi (siht.)

2015 - 2021 Helinä Mesiäislehto-Soukka (pj) ja Reetta-Maija Luhta (siht.)

2022 -         Johanna Rinta (pj) ja Reetta-Maija Luhta (siht.)

 Seuran historiaan liittyvät asiakirjat: