ETELÄ-POHJANMAAN HOITOTYÖN KEHITTÄMISSEURA RY:N VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMA  

Etelä-Pohjanmaan hoitotyön kehittämisseura ry:n tarkoituksena on hoitotyön kehittäminen. Tavoitteena on virittää, ylläpitää ja edistää hoitotieteellistä keskustelua hoitotyön käytännön, opetuksen ja hallinnon parissa työskentelevien keskuudessa sekä tukea hoitotieteellistä tutkimusta myöntämällä apurahoja jäsenistöön kuuluville yksityisille henkilöille ja ryhmille.

Toiminnan päätavoitteet:

  • Hoitotyön kehittymistä edistävän tiedon välittäminen eri keinoin
  • Hoitotyöntekijöiden osaamisen kehittäminen
  • Hoitotyön tutkimus- ja kehitystoiminnan tukeminen ja hyödyntäminen 
  • Hoitotyöntekijöiden yhteistyön ja verkostoitumisen tukeminen
  • Jäsenistön määrän lisääminen

Vuoden erityistavoitteet:

  • Verkostoituminen ja yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa
  • Seuran tunnetuksi tekeminen uusille jäsenille ja hoitotyön opiskelijoille
  • Järjestetään asiantuntijaluento ajankohtaisesta kiinnostavasta aiheesta

Teema vuonna 2021

  • Kohtaaminen

Organisoituminen:

  • Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä, joista vähintään yksi edustaa Seinäjoen ulkopuolista maakuntaa

Toimintamuodot:

Jäsentilaisuudet/asiantuntijaluennot

Kutsuttu jäseniä osallistumaan Zonta of Seinäjoki Clubin järjestämään Jari Hautamäen luentoon 22.4.2021 Tyttöjen ja naisten turvallisuus.

Järjestetään vuodelta 2020 peruuntunut Annaleena Heikkilän luento Kohtaamisesta lokakuussa 2021. Tehdään tutustumiskäynti ajankohtaisesti kiinnostavaan kohteeseen esim. valmistuvaan M-taloon. Tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia. Helinä Mesiäislehto-Soukka pitää luennon Afrikasta. Voidaan järjestää jäsenille virtuaalivierailu eduskuntaan Paula Risikon johdolla.

Jäsen- ja varainhankinta

Tavoitteena on jäsenten aktivoiminen toimintaan. Seuran toiminnasta pyritään tiedottamaan eri tilaisuuksien yhteydessä. Tiedottamista seuran toiminnasta suunnataan lisäksi hoitotyön opiskelijoille ja pyritään saamaan heitä mukaan jäseniltoihin ja myös seuran jäseniksi.

Apurahojen ja stipendien myöntäminen

Seura myöntää keväällä ja syksyllä kaksi 100 euron stipendiä ammattikorkean terveysalan yksiköstä valmistuville hoitotyöntekijöille. Sedulle voidaan myöntää kaksi 50 euron stipendiä vuonna 2021 ahkeruuden kautta hyvän opintomenestyksen näyttäneille hoitotyön opiskelijoille. Stipendejä jaetaan vuonna 2021 yhteensä 500 €:n edestä.

Hoitoteko-palkinnon jakaminen

Vuoden hoitoteko -palkinnon jakamisesta päätetään toimintavuoden 2021 aikana.

Tiedottaminen

Tiedotetaan jäsenille ja toiminnasta kiinnostuneille sähköpostilla. Lisäksi tiedotetaan EPSHP:n osastohoitajille, terveyskeskuksien johtaville hoitajille, SeAMK sosiaali- ja terveysalan opettajille ja Sedun terveysalan opettajille.

Seuran kotisivujen kautta tarjotaan tietoa toiminnasta.