ETELÄ-POHJANMAAN HOITOTYÖN KEHITTÄMISSEURA RY:N VUODEN 2022 TOIMINTASUUNNITELMA  

Etelä-Pohjanmaan hoitotyön kehittämisseura ry:n tarkoituksena on hoitotyön kehittäminen. Tavoitteena on virittää, ylläpitää ja edistää hoitotieteellistä keskustelua hoitotyön käytännön, opetuksen ja hallinnon parissa työskentelevien keskuudessa sekä tukea hoitotieteellistä tutkimusta myöntämällä apurahoja jäsenistöön kuuluville yksityisille henkilöille ja ryhmille.

Toiminnan päätavoitteet:

  • Hoitotyön kehittymistä edistävän tiedon välittäminen eri keinoin
  • Hoitotyöntekijöiden osaamisen kehittäminen
  • Hoitotyön tutkimus- ja kehitystoiminnan tukeminen ja hyödyntäminen 
  • Hoitotyöntekijöiden yhteistyön ja verkostoitumisen tukeminen
  • Jäsenistön määrän lisääminen

Vuoden erityistavoitteet:

  • Verkostoituminen ja yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa
  • Seuran tunnetuksi tekeminen uusille jäsenille ja hoitotyön opiskelijoille
  • Järjestetään asiantuntijaluento ajankohtaisesta kiinnostavasta aiheesta

Teema vuonna 2022

  • ”Muutoksen myllerryksessä”

Organisoituminen

  • Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä, joista vähintään yksi edustaa Seinäjoen ulkopuolista maakuntaa

Toimintamuodot:

Jäsentilaisuudet/asiantuntijaluennot

Kokemusasiantuntijakoulutus ja -toiminta sekä tutustuminen Mahdollisuuksien taloon -tilaisuus järjestetään 3.5.2022 kello 18.00–19.30. Tilaisuuden alussa tutustuminen M-taloon (30 min) ja kahvit.

Asiantuntijahoitaja Marja-Leena Markus esittelee kokemusasiantuntija koulutusta ja -toimintaa. Sen jälkeen kokemusasiantuntija puheenvuoro ja ETIÄPPÄIN! Kokemusasiantuntijatoiminta osaksi kuntien peruspalveluita- hankkeen esittely, Ulla Aninko- Rajala ja Sini Kirvesmäki.

Syksyllä 2022 järjestetään luento, jossa esitellään palliatiivisesta hoitoa ja Eetu Pandolin esittelee siihen liittyvän opinnäytetyönsä.

Syksyllä järjestetään luentotilaisuus: ”Muutoksen myllerryksessä” vuoden 2022 teemaan liittyen. Hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa ja koronan jälkivaikutukset vaikuttavat hyvinvointiin. Tavoitteena tukea hoitohenkilökunnan jaksamista muutoksessa.

Jäsen- ja varainhankinta

Tavoitteena on jäsenten aktivoiminen toimintaan. Seuran toiminnasta pyritään tiedottamaan eri tilaisuuksien yhteydessä. Tiedottamista seuran toiminnasta suunnataan lisäksi hoitotyön opiskelijoille ja pyritään saamaan heitä mukaan jäseniltoihin ja myös seuran jäseniksi.

Apurahojen ja stipendien myöntäminen

Seura myöntää keväällä ja syksyllä 2022 kaksi 100 euron stipendiä ammattikorkean terveysalan yksiköstä valmistuville hoitotyöntekijöille. Sedulle voidaan myöntää kaksi 50 euron stipendiä vuonna 2022 ahkeruuden kautta hyvän opintomenestyksen näyttäneille hoitotyön opiskelijoille. Stipendejä jaetaan yhteensä 300 €:n edestä.

Hoitoteko-palkinnon jakaminen

Vuoden hoitoteko -palkinnon jakamisesta päätetään toimintavuoden 2022 aikana.

Tiedottaminen

Tiedotetaan jäsenille ja toiminnasta kiinnostuneille sähköpostilla. Lisäksi tiedotetaan EPSHP:n osastohoitajille, terveyskeskuksien johtaville hoitajille, SeAMK sosiaali- ja terveysalan opettajille ja Sedun terveysalan opettajille.

Seuran kotisivujen kautta tarjotaan tietoa toiminnasta.

Seuramme tiedottamisen kanavana tietoverkossa on seuran kotisivut: www.ephoitotyonkehitys.net. Kotisivujen päivityksestä on vastaavat Elina Koppelomäki ja Reetta-Maija Luhta.