ETELÄ-POHJANMAAN HOITOTYÖN KEHITTÄMISSEURA RY:N VUODEN 2020 TOIMINTASUUNNITELMA  

 

Etelä-Pohjanmaan hoitotyön kehittämisseura ry:n tarkoituksena on hoitotyön kehittäminen. Tavoitteena on virittää, ylläpitää ja edistää hoitotieteellistä keskustelua hoitotyön käytännön, opetuksen ja hallinnon parissa työskentelevien keskuudessa sekä tukea hoitotieteellistä tutkimusta myöntämällä apurahoja jäsenistöön kuuluville yksityisille henkilöille ja ryhmille.

Toiminnan päätavoitteet:

  • Hoitotyön kehittymistä edistävän tiedon välittäminen eri keinoin
  • Hoitotyöntekijöiden osaamisen kehittäminen
  • Hoitotyön tutkimus- ja kehitystoiminnan tukeminen ja hyödyntäminen 
  • Hoitotyöntekijöiden yhteistyön ja verkostoitumisen tukeminen
  • Jäsenistön määrän lisääminen

Vuoden erityistavoitteet:

  • Verkostoituminen ja yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa
  • Seuran tunnetuksi tekeminen uusille jäsenille ja hoitotyön opiskelijoille
  • Järjestetään asiantuntijaluento ajankohtaisesta kiinnostavasta aiheesta

Teema vuonna 2020

  • Kohtaaminen

Organisoituminen:

  • Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä, joista vähintään yksi edustaa Seinäjoen ulkopuolista maakuntaa

Toimintamuodot:

Jäsentilaisuudet/asiantuntijaluennot

Järjestetään asiantuntijaluento syksyllä 2020. Tehdään tutustumiskäynti ajankohtaisesti kiinnostavaan kohteeseen. Tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia.

Jäsen- ja varainhankinta

Tavoitteena on jäsenten aktivoiminen toimintaan. Seuran toiminnasta pyritään tiedottamaan eri tilaisuuksien yhteydessä. Tiedottamista seuran toiminnasta suunnataan lisäksi hoitotyön opiskelijoille ja pyritään saamaan heitä mukaan jäseniltoihin ja myös seuran jäseniksi.

Apurahojen ja stipendien myöntäminen

Myönnetään stipendejä keväällä ja syksyllä kaksi 100 euron stipendiä (yhteensä 400 €) terveysalan yksiköstä valmistuville hoitotyöntekijöille.

Hoitoteko-palkinnon jakaminen

Vuoden hoitoteko -palkinnon jakamisesta päätetään toimintavuoden 2020 aikana.

Tiedottaminen

Tiedotetaan jäsenille ja toiminnasta kiinnostuneille sähköpostilla. Lisäksi tiedotetaan EPSHP:n osastohoitajille, terveyskeskuksien johtaville hoitajille, SeAMK sosiaali- ja terveysalan opettajille ja Sedun terveysalan opettajille. Seuran kotisivujen kautta tarjotaan tietoa toiminnasta.