ETELÄ-POHJANMAAN HOITOTYÖN KEHITTÄMISSEURA RY:N VUODEN 2023 TOIMINTASUUNNITELMA

Etelä-Pohjanmaan hoitotyön kehittämisseura ry:n tarkoituksena on hoitotyön kehittäminen. Tavoitteena on virittää, ylläpitää ja edistää hoitotieteellistä keskustelua hoitotyön käytännön, opetuksen ja hallinnon parissa työskentelevien keskuudessa sekä tukea hoitotieteellistä tutkimusta myöntämällä apurahoja jäsenistöön kuuluville yksityisille henkilöille ja ryhmille.

Toiminnan päätavoitteet:

  • Hoitotyön kehittymistä edistävän tiedon välittäminen eri keinoin
  • Hoitotyöntekijöiden osaamisen kehittäminen
  • Hoitotyön tutkimus- ja kehitystoiminnan tukeminen ja hyödyntäminen 
  • Hoitotyöntekijöiden yhteistyön ja verkostoitumisen tukeminen
  • Jäsenistön määrän lisääminen

Organisoituminen

  • Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä, joista vähintään yksi edustaa Seinäjoen ulkopuolista maakuntaa 

Seuran purkaminen

Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen säännöissä:

”Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.”

Seurassa oli vuonna 2020 jäsenmaksun maksaneita jäseniä 23. Vuosina 2021 ja 2022 jäsenmaksuja ei ole kerätty koronan siitä johtuvan vähäisen toiminnan vuoksi. Vuoden 2023 aikana kokouksessa päätetään yhdistyksen lakkauttamisesta.

Apurahojen ja stipendien myöntäminen

Seura myöntää keväällä 2023 kaksi 100 euron stipendiä ammattikorkean terveysalan yksiköstä valmistuville hoitotyöntekijöille. Sedulle voidaan myöntää kaksi 100 euron stipendiä keväällä 2023 ahkeruuden kautta hyvän opintomenestyksen näyttäneille hoitotyön opiskelijoille. Stipendejä jaetaan yhteensä 400 €:n edestä.

Pankkitilit                          

Pankkitili lopetetaan ja jäljelle jääneet rahat ohjataan seuran sääntöjen mukaan.

Tiedottaminen

Seuramme tiedottamisen kanavana tietoverkossa on seuran kotisivut: www.ephoitotyonkehitys.net. Kotisivujen päivityksestä on vastaavat Elina Koppelomäki ja Reetta-Maija Luhta. Kotisivut sanotaan irti keväällä 2023.