Vuosien toimintateemat

3.4. 1992   Seuran perustamiskokous
1992   Hoitotyön tutkimuksen ja kehittämisen nykytila

1993   Hoitotyön päämäärä

1994   Hoitotyö ja muutos

1995   Muutoksen hallinta ja toiminnan uudelleen suuntaaminen

1996   Hoitotyön laatu ja verkostoituminen

1997   Asiakaskeskeisyys ja hoitotyön laatu

1998   Vuorovaikutus hyvän hoidon edellytyksenä

1999   Hyvä hoito ja hoidon jatkuvuus

2000   Hyvä hoito ja hoidon jatkuvuus

2001   Kliininen hoitotyö

2002   Näyttöön perustuva kliininen hoitotyö

2003   Voimavarat hoitotyössä

2004   Hoitotyö perusterveydenhuollossa

2005   Henkinen hyvinvointi ja voimavarat

2006   Kansainvälisyys haasteena ja voimavarana hoitotyössä

2007   Perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

2008   Perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jatkuu

2009   Perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jatkuu

2010   Vanhusväestön terveyden- ja hyvinvoinnin sekä kotona 
          selviytymisen edistäminen

2011 Työ- ja kansainvälisyyskulttuurit

2012 Perheiden terveyden edistäminen

2013 Muutoksessa mukana

2014 Saattohoito

2015 Hoidon kokonaisuuden hallinta - sairaanhoitajan ammatillinen pätevyys

2016 Osallisuus

2017 Asiakaslähtöisyys

2018 Kolmas sektori hoitotyössä

2019 Lean hoitotyössä

2020 Kohtaaminen