Apurahan hakukriteerit

Arvoisat apurahan hakijat

Apurahan hakemusasiakirjaan tulee liittää:

  • Hyväksytty toimintasuunnitelma ja / tai yksityiskohtainen selvitys apurahan käyttötarkoituksesta
  • Eritelty ja realistinen kustannusarvio tutkimuksesta
  • Tutkimusta selventävä mahdollinen kyselylomake
  • Mahdollinen tutkimuslupa ja mahdollinen eettisen toimikunnan lausunto
  • Muut mahdolliset asiaa selventävät liitteet
  • Ehdotus siitä, miten Etelä-Pohjanmaan hoitotyön kehittämisseura ry. voisi hyödyntää tutkimusta
  • Perustelut siitä, miten tutkimus edistää hoitotyön kehitystä maakunnan alueella

Pyydämme palauttamaan hakemukset Etelä-Pohjanmaan hoitotyön kehittämisseuran sihteerille: reetta-maija.luhta(at)epshp.fi

Etelä-Pohjanmaan hoitotyön kehittämisseura ry:n hallitus